MUISTIO 3.-4.5.2007

Jyväskylän eNorssi-seminaarin muistio.

Osallistujat PDF

Torstai 3.5.

1. Seminaarin avaus

 • Vesa Toivonen avasi seminaarin klo 12.
 • Nimenhuuto ja työjärjestysasioita, Markus Leppiniemi
 • Katsaus eNorssin tilanteeseen, Vesa Toivonen
 • Kansanvalta.fi, Aki Asola (Oikeusministeriö)
 • eTaitava, Teemu Kivijärvi (MOBILETOOLS)

2. Hankkeiden esittelyä ja arviointia / Yhteiskuntaopin opetuksen seminaari (muistio) / Lukion verkko-opetuksen kehittämistyöryhmä (muistio)

- KAHVITAUKO–

3. Ryhmätyöskentelyä

 • Jakaannuttiin teemojen mukaisiin ryhmiin: Ohjattu harjoittelu, hyvinvoiva koulu, sisällöntuotanto.
 • Pohdittiin eNorssin tehtävään ja tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä.
 • Osittain työskenneltiin myös asiakohtaisissa työryhmissä.

Perjantai 4.5.

1. Jari Koivisto, OPH

 • Tietotekniikan tulo kouluun salamyhkäistä, käyttö hankalaa ja epäpedagogista.
 • Tilanne parantunut hieman, mutta edelleen ongelmia ja esteitä paljon.
 • Laitehankintojen rahoitus pienenemässä – tilanne heikkenee nykyisestä.
 • Luonnollinen verkostuminen tärkeää, alustat apuna.
 • TVT-kouluissa: varustelu niukkaa-työtavat eivät kehity, koneet kalliita ja kömpelöitä, opetussisältöjä ei ole riittävästi.
 • Lähes kaikki opiskelijat ja opettajat käyttävät kuitenkin tietotekniikkaa päivittäin – TVT:ta on selvästi hyötyä.
 • Johtopäätös: tietotekniikka etenee eri suuntaan, kuin sen opetuksen kannalta pitäisi kehittyä = haaste.
 • Pelit kalliita tuottaa, mutta kiinnostavuudeltaan huippuluokkaa, pedagogisesti mahdollisuuksia.
 • Kaikkien opettajien ei tarvitse tuottaa materiaalia.
 • Sovittava aina tekijänoikeus ja julkaisuoikeus.
 • Opettaja voi tuottaa materiaalia omasta aloitteesta / työnantajan tilauksesta.
 • Muita mahdollisuuksia: avoin lähdekoodi, wiki, blogit, web 2.0...
 • OPH tukee mielellään ed. sovellusten koulukäyttösovelluksia.

2. Ryhmätyöskentelyä

 • Jakaannuttiin edellisen päivän työryhmiin.

3. Ryhmätyöskentelyjen koonti

4. Vuosikokous

Puheenjohtaja päätti seminaarin klo 11.50.

Muistion laati Markus Leppiniemi.