Hakukuulutus verkko-opetuksen vastuuhenkilöksi

Harjoittelukouluverkosto eNorssin verkko-opetukseen haetaan uusia tuulia, lisää laajuutta ja toimintaa pyritään aktivoimaan ja monipuolistamaan.

nappis

eNorssi hakee verkossa tapahtuvan opiskelun aktiivista kehittäjää. Tehtäviin kuuluu mm. eNorssin verkkokurssitarjottimen kokoaminen lukuvuosittain, aktiivinen yhteydenpito harjoittelukoulujen lukioihin ja koulukohtaisiin verkkokurssikoordinaattoreihin, verkkokurssikoordinaattorien kokoonkutsuminen yhteisiin tapaamisiin  ja monipuolinen verkko-opetuksen ja oppimisen kehittäminen. Verkko-opetuksen vastuuhenkilö toimii samalla linkkinä eNorssin johtoryhmän ja lukioiden verkkokursseja tarjoavien opettajien välillä.

Haemme tehtävään harjoittelukoulun lukiossa toimivaa opettajaa, joka:
  • omaa kokemusta lukioiden verkkokurssien toteuttamisesta ja käytänteistä
  • on aktiivinen ja idearikas kehittäjätyyppi
  • omaa kontakteja muiden harjoittelukoulujen lukioihin
  • kokee verkkokurssien ja verkko-opetuksen kehittämisen omaksi vahvuusalueeksi ja kiinnostuksen kohteeksi
Tehtävään kohdennetaan 1vvh/lukuvuodessa. Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa tammikuun loppuun mennessä sähköisesti eNorssin projektivastaavalle. eNorssin johtoryhmä käsittelee saapuneet hakemukset luottamuksellisesti ja valitsee tehtävään soveltuvimman henkilön helmikuun aikana. Toimi on luonteeltaan toistaiseksi voimassa oleva ja alkaa välittömästi, kun henkilö on tehtävään valittu.

Lisätietoja:

eNorssin projektivastaava
Mikko Horila
mikko.horila ät uta.fi

eNorssin johtoryhmän puheenjohtaja
Mikko Ripatti
mikko.ripatti ät uef.fi