Demokratian tuulet - koulutuskeskustelu myötä- ja vastamäessä

Turun eNorssi-seminaarin sivusto

eNorssin TutKoKe-symposium ja seminaari järjestettiin elokuun lopussa Turussa. Symposium oli keskiviikkona 29.8. ja seminaari pidettiin 30.-31.8.2018. Päivien johtavana teemana oli Demokratian tuulet - koulutuskeskustelu myötä- ja vastatuulessa. Tapahtuma keräsi yli 80 opettajankouluttajaa aurinkoiseen Turkuun. Alla ohjelma ja linkkien takaa löytyy materiaaleja seminaarista.

Luentomateriaalit:

eNorssin työryhmien esitykset:

Teemaryhmien materiaalit:

Ohjelma

TutKoKe-symposium Turun yliopiston Publicum, Assistentinkatu 7, (Luentosali Pub 3) ja Turun normaalikoulussa (Annikanpolku 9)

Keskiviikko 29.8.2018

9.00-10.00 Ilmoittautuminen Educariumin aulassa

9.30 Kahvit (Educariumin aula)

10.00 Tervetuloa! Heikki Ervast, Sampo Forsström ja Mirjam Virtanen (Pub 3)

10.10 Erkki Sutinen: Opettajankouluttaja tulevaisuuden teknologian edessä (Pub 3)

11.00 Markku Kuorilehto: Demokratian tuulet 100 vuotta sitten- vuoden 1918 tapahtumat normaalikoulukaupungeissa (Pub 3)

11.45 Heikki Happonen: HARRE:n kuulumiset

11.55 TutKoKe-teemaryhmien ohjeistus

12.00 Lounas (Macciavelli-ravintola)

13.00 Siirtyminen Turun normaalikouluun tilausbussilla (Annikanpolku 9)

13.30 TutKoKe-teemaryhmät (Turun normaalikoulu, A-lohko 1. sisäänkäynti F-ovesta)

  • Kriittinen ajattelu ja keskustelutaidot, Hannu Juuso (luokka A1018)
  • Muutosjohtaminen – demokratian haasteet koulurakentamisessa, Veli-Matti Hakanen (luokka A1056)
  • Uusi lukiolaki – mitä mietteitä herättää, Markku Kuorilehto ja Marko Van de Berg (luokka A1054)
  • Lempeään kansalaisaktiivisuuteen monella kielellä Yk++ , Heidi Viljamaa, Hanna Kankare, Pia Lintunen (luokka A1055)
  • Demokratiakasvatus musiikinopetuksessa, Minja Koskela (luokka A1019)
  • Historian ja yhteiskuntaopin oppiminen monikulttuurisessa oppimisympäristössä, Juha Vänttinen (luokka A1053)
  • SKILLOON - Opettajan ja oppijan voimaannuttavan kehittämisen ympäristö, Jaana Seikkula-Leino, Mirva Jalo (luokka A1051)
  • Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttaminen ja laaja-alaisen osaamisen vahvistaminen käyttäen tutkivaa ja osallistavaa oppimista design-suuntautunutta pedagogiikkaa (DOP) toteuttamalla, Anja Huurinainen-Kosunen, Sirkku Myllyntausta, Päivi Okkonen-Sotka (luokka A1057)
  • Jatkotutkimusryhmän kokoontuminen (luokka A2013):
   - Sosiaalisen tuen piirteet eri tavalla kiinnittyneiden opettajaopiskelijoiden kokemana, Marjamaa, K., Pyhältö, K. & Järvenoja, H.
   - Kuinka kehittää reflektoivia opetuksen ammattilaisia: Luokanopettajaopiskelijoiden ryhmäreflektio opetusharjoittelun alkuvaiheen välineenä, Outi Tiainen

  14.30 Kahvit (Turun normaalikoulun ruokala)

  15.00 TutKoKe-teemaryhmien toiminnallinen osuus (luokkatilat A-lohkosta) 1 x 60 min.

  • Menetelmiä osallisuuden tukemiseen opetuksessa ja ohjauksessa, Reetta Niemi (luokka A1018)
  • Kuuntelukasvatus koko koulun tasolla-kuuntelukävely, Olli-Taavetti Kankkunen (luokka A1020)
  • Opetusteknologia musiikin opetuksessa; toiminnallinen musiikkipaja, Tomi Oravala (luokka C1262)
  • Monimuotoisuus ja kielitietoisuus koulussa; käytännön esimerkit ja ratkaisut, Katri Takko ja Susanna Nera (luokka A1019)
  • Uskontojen välinen dialogi ja kulttuuritulkkien merkitys koulun arjessa; Daut Gerxhalija , Samran Khezri, Abdisalam Ismael, Pekka Karjalainen, Mirjam Virtanen (luokka A1057)
  • Modernit materiaalien työstömenetelmät; Laserleikkuri, 3D–tulostus, Pasi Nurmi ja Pessi Salmela (D-lohkon käsityötilat)
  • Koulurakentamisen pedagogiset lähtökohdat- Turun normaalikoulun peruskorjattuun rakennukseen tutustuminen, Veli-Matti Hakanen (luokka A1056)
  • Kaks10 56 - Yhteisopettajuuden pedagogiikkaa kehittämässä. Mikko Horila, Tuomo Tammi (luokka A1055)
  • Jatkotutkimusryhmän kokoontuminen luokka (luokka A2013):
   - The problem-solving process as part of professionals’ boundary work in preschool to school transition, Laura Rantavuori
   - Pedagogisia kokeiluja matemaattisen ajattelun kehittämiseen, Tiina Yrjänheikki ja Anita Haataja

  16.30 tilausbussi takaisin Caribialle

  19.00 Vapaaehtoinen iltaohjelma (omakustanteinen) Radisson Blu Marina Palace (Linnankatu 32)

  Torstai 30.8.2018

  eNorssi-seminaari: Demokratian tuulet - koulutuskeskustelu myötä- ja vastatuulessa

  7.00-7.45 Akateeminen lenkki (opastettu juoksu Aura-joen rannassa, Mikko Horila)

  9.00-9.30 Ilmoittautuminen ja kahvit Educariumin aulassa (Assistentinkatu 5)

  Publicumin luentosali Pub 3

  9.30 Tilaisuuden avaus, Veli Hakanen, Turun Normaalikoulun johtava rehtori ja dekaani Marja Vauras, kasvatustieteiden tiedekunta, Turun yliopisto

  9.45 Tuomas Martikainen: Mikä ihmeen superdiversiteetti? Monimuotoisuuksien luokkahuoneessa

  10.45 Jenni Alisaari ja Heli Vigren: Kielitietoisuuden merkitys koulutuskeskustelussa

  11.30 Anu Warinowski: Koulutammeko opettajia tulevaan? Opettajuuden tulevaisuuden kompetenssit

  12.15 Työryhmätyöskentelyn ohjeistus

  12.30 Lounas (Macciavelli-ravintola)

  Iltapäivän työskentely Educariumissa

  13.30 Työryhmätyöskentely: OPS (EDU 355), TutKoKe (EDU 357), TVT (EDU 361) ja Ohjaajakoulutus (EDU 359) Kahvitarjoilu työskentelyn lomassa Educariumin aulassa klo 14.30-15.30

  17.00 Työryhmätyöskentelyosuuden päätös

  19.00 Iltatilaisuus Arkenissa, Åbo Akademi

  Perjantai 31.8.2018

  7.00-7.45 Akateeminen lenkki (opastettu juoksu Aura-joen rannassa, Mikko Horila)

  Publicumin luentosali Pub 3

  9.00 Vuoden kantaaottavin aamunavaus: Minja Koskela

  9.30 Pauli Aalto-Setälä: Tulevaisuusoppiminen

  10.30 Marko van den Berg alustus ja osallistava keskustelu

  11.30 Seminaarin yhteenveto työryhmittäin ja tilaisuuden päätös

  12.00 Kevään eNorssin esittely

  12.15 Tilaisuuden päätös

  12.30 Lounas ja lähtökahvit (Macciavelli-ravintola)

  Linkkejä:

  Lisätietoa tapahtumasta saat Mirjam Virtaselta (mirvir@utu.fi) ja Sampo Forsströmiltä (sampo.forsstrom@uef.fi).

  Lämpimät kiitokset Mirjamille, Katriinalle ja kaikille, jotka mahdollistitte hienon tapahtuman!