eNorssi pähkinänkuoressa

Normaalikoulut eli Norssit ovat yliopistojen harjoittelukouluja. Koulujen erityistehtävänä on toimia opettajankoulutuksen opetusharjoittelupaikkoina. Lisäksi kouluissa tehdään monipuolista kokeilu-, kehittämis-, tutkimus- ja täydennyskoulutustoimintaa.


eNorssi – vahva verkosto
Suomen harjoittelukoulut ovat jo vuosia toimineet eNorssi-verkostona oppimisen ja opettamisen edelläkävijänä. Verkoston yksi merkittävimmistä kulmakivistä on aina ollut tieto-ja viestintätekniikan kehittämis- ja koulutustoiminta. Tätä tukee myös kouluissa laajentuva tutkimustoimintaa. Lisäksi viime vuosina yliopiston ja sitä kautta harjoittelukoulujen juridinen asema on muuttunut ja harjoittelukoulut ovat tulleet voimalla mukaan kansalliseen ja kansainväliseen hanketoimintaan käynnistäen useita erisuuruisia hankkeita.

Flyerit on tarkoitettu tulostettaviksi vihkomuodossa A4-paperille (4 sivuinen A5).