SUHO

Suomen harjoittelukoulujen opettajat ry.

SUHO

 

 

 

 

 

Suomen Harjoittelukoulujen Opettajat ry on ammatillis-pedagoginen yhdistys, jonka tavoitteena on mm. jäsenistönä edunvalvonta yhteistyössä OAJ:n kanssa. Jäseniä yhdistyksellä on yli 600 kaikisista yliopistollisista harjoittelukouluista sekä Torkinmäen koulusta Kokkolasta.

Yhdistys toimii siten, että OAJ:ssa tiedostetaan harjoittelukoulujen opettajien työnkuvaan liittyvät erityiskysymykset ja harjoittelukoulujen toimintaedellytykset sekä niiden jatkuvat kehittämistarpeet. Toiminnan tavoite on laajentaa ja kehittää nykymuotoista harjoittelua. Pyrkimyksenä on aktiivisesti vaikuttaa harjoittelukoulujen opettajien laajentuneen tehtäväkentän tuomiin muutoksiin virkaehtosopimusteitse.

SUHO kehittää opettajankoulutusta kiinteässä yhteistyössä opettajankoulutuslaitoksen ja koko yliopistoyhteisön kesken. Niin ikään yhdistys osallistuu erinäisten opettajankoulutusta sekä opettajankouluttajien täydennyskoulutusta kehittävien työryhmien työskentelyyn. Osallistumalla aktiivisesti kehitystyöhön yhdistys pyrkii tuomaan opetusharjoittelun ammattilaisten näkemykset esille uudistuksia kaavaltaessa. Selkeänä tavoitteena on niin laadullisesti kuin määrällisestikin riittävän opetusharjoittelun turvaaminen myös tulevaisuudessa.

 

 

Ilmoittaudu 14.5.2017 mennessä!

Kokkolan kesäpäivät 26.–28.7.2017

  Opettajankouluttaja-lehden kansikuvia

   

  Facebook-sivumme Facebook

  Opettajien ammattijärjestöOAJ

  Kehittämiskeskus OpinkirjoOpinkirjo

   

   

  Tästä sivusta vastaa Ilpo Ollikainen.