Tilat ja tekniikka pedagogiikan tukena

eNorssin TVT-ryhmä toteutti oppimisympäristöjen kehittämisseminaarin ”Tilat ja tekniikka pedagogiikan tukena” Turussa 28. - 29.11.2017. Tilaisuuteen kokoontui yli 20 norssien edustajaa yhdeksästä eri koulusta. Päivien aikana kuultiin erinomaisia esityksiä norsseissa tapahtuvasta oppimis- ja toimintaympäristöjen kehittämistyöstä. Kantavana ajatuksena oli jakaa osaamista ja saattaa tehtyä kehittämistyötä näkyväksi. Pidetyt esitykset löytyvät linkkeinä portaalista.

Esitellyistä prosesseista tuotetaan sähköinen kirja, joka julkaistaan huhtikuussa 2018.