Kielitietoinen opetus

Harjoittelukouluissa opiskelee suuri määrä S2-oppilaita ja määrä on kasvussa. Myös uudessa opetussuunnitelmassa on vahvasti esillä kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus, monilukutaito sekä S2- opetuksen erityispiirteet. Tämän myötä norsseissa on tarve kehittää entisestään S2-opetusta sekä jakaa toimivia käytänteitä.

Syksyn 2016 eNorssi-seminaari Jyväskylässä kokoontui ryhmä norssien opettajia aloittamaan yhteistyötä kielitietoiseen opetukseen liittyen. Toiminta on osa OPS- työryhmän toimintaa. Nyt eNorssin portaaliin on avattu osio, johon kerätään materiaalia aihepiiriin liittyen. Tutustu ja hyödynnä!

Toimintaa koordinoi Annele Laaksonen (at utu.fi) Turun normaalikoulusta