Norssien oppilas- ja opiskelijakuntapäiviä vietettiin Oulussa!