Norssien oppilaskuntien ohjaavien opettajien syysseminaari 6.-7.9.2018

Norssien oppilaskuntien ohjaavien opettajien syysseminaari 6.-7.9.2018

Oppilas- ja opiskelijakuntien ohjaajia

Norssien oppilaskuntien ohjaavat opettajat ympäri Suomen saapuivat koolle Helsinkiin syyskuussa. Seminaari on suunnittelu-, kehittämis- ja verkostoitumistapahtuma, jonka normaalikoulut järjestävät vuorovuosin.

Ohjaajien seminaarissa arvioitiin oppilaskuntien viime lukuvuoden toimintaa sekä ideoitiin yhteiset kriteerit ja suuntaviivat tulevalle kaudelle. Kohtaamisen yhtenä tärkeänä tavoitteena oli myös pohtia, miten oppilaskuntatoiminta ja oppilaiden osallisuus tehdään aiempaa näkyvämmäksi opetusharjoittelussa. Seminaarin aluksi tutustuttiin Helsingin normaalilyseon opiskelijakunnan hallituksen toimintaan ja koulun nykyaikaisiin oppimisympäristöihin. Tämän jälkeen työskentely jatkui pienryhmissä Silja Europalla laivan suunnatessa kohti Tallinnaa.

Seminaarin aikana saatiin päivitettyä eNorssin verkkosivuston oppilaskuntatoimintaa koskeva osio ajan tasalle. Sivustolle kerättiin ajankohtaista aineistoa ohjaustyön tueksi ja oppilaskuntatoiminnan laadun kehittämiseksi. Uudistunut sivusto on kaikkien ohjaavien opettajien hyödynnettävissä.