OPStuki 2016 – Paikallisen opetussuunitelmatyön tukikoulutus

OPStuki 2016 – Paikallisen opetussuunitelmatyön tukikoulutus - LPstöd 2016 – Inspiration för lokalt läroplansarbete

OPStuki 2016 – Paikallisen opetussuunnitelmatyön tuki on eNorssi -verkoston ja kaikkien harjoittelukoulujen yhteisesti toteuttama koulutuskokonaisuus, jossa harjoittelukouluverkosto toimii paikallisen opetussuunnitelmatyön tukiorganisaationa syksystä 2013 vuoden 2014 loppuun saakka. Yhteistyökumppaneina ovat aluehallintovirastot ja opettajankoulutuslaitokset.

OPStuki 2016 -koulutusohjelma tarjoaa uudenlaista työpajakoulutusta eri puolilla Suomea. Tavoitteena on tukea paikallista opetussuunnitelmatyötä ja antaa eväitä onnistuneeseen opetussuunnitelmaprosessiin.

Koulutuksen aikana 

  • vahvistetaan opetussuunnitelmaosaamista ja tietoperustaa,
  • vahvistetaan edellytyksiä johtaa ja koordinoida paikallista prosessia,
  • parannetaan edellytyksiä kehittää opetussuunnitelmaprosessissa käytettäviä työtapoja ja lisätä prosessin avoimuutta ja yhdessä tekemistä,
  • tuetaan paikallisen työn yhteyttä valtakunnalliseen opetussuunnitelman perusteiden uudistamistyöhön.

Lisätietoja:

Ulla Ilomäki-Keisala
OPStuki 2016, koulutuskoordinaattori
luokanlehtori/alaluokkien vararehtori
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu
puh. 040 1898959, s-posti ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi