Sinustako eNorssin uusi projektivastaava?

eNorssi-verkostolle haetaan uutta projektivastaavaa Mikko Horilan jättäessä tehtävänsä lukuvuoden päätteeksi. Projektivastaava valitaan tehtävään määräaikaan sidotusti kolmeksi vuodeksi ja valinnan suorittaa eNorssin johtoryhmä. Projektivastaavan tehtävään osoitetaan kuusi vuosiviikkotuntia opetusvelvollisuuden huojennuksena.

Tehtävään haetaan dynaamista, uudistushenkistä, joustavaa, itseohjautuvaa, idearikasta, yhteistyökykyistä ja tehokasta harjoittelukoulussa työskentelevää henkilöä, joka omaa hyvät tieto- ja viestintäteknologiset sekä sosiaaliset taidot. Vankka projektityöskentelyn kokemus ja eNorssi-toiminnan tuntemus katsotaan eduksi.

Tehtävään ei ole olemassa yksiselitteistä tehtävänkuvaa, vaan toimenkuva sisältää tiettyjä kiinteitä tehtäviä, mutta samalla muodostuu kulloisenkin tekijänsä näköiseksi.

Projektivastaavan tehtäviä:
 • eNorssi-portaalin ylläpito ja kehittäminen
 • FTTS-portaalin ylläpito ja kehittäminen
 • eNorssin SoMe-viestintä, esittelymateriaalien laadinta
 • eNorssin uutiskirjeiden laadinta
 • eNorssi-seminaarien järjestelyt yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa
 • eNorssin johtoryhmän kokousten valmistelu yhdessä eNorssin puheenjohtajan kanssa
 • eNorssin johtoryhmän kokouksien sihteerinä toimiminen
 • eNorssin talous- ja toimintasuunnitelman valmistelu
 • yhteydenpito eNorssi-toimijoihin (mm. työryhmät, johtoryhmä)
 • edustustehtävät sidosryhmien tilaisuuksissa
 • aktiivinen rooli hankehakemusten valmistelussa
Kiinnostuitko? Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää! Vapaamuotoiset hakemukset tulee jättää pe 27.1.2017 mennessä.
eNorssin projektivastaava
Mikko Horila 050 5452424, mikko.horila@uta.fi