Skolans bedömningskultur och dess praxis- Bedömning som stöder lärande har publicerats

 

Då vi formar skolans bedömningskultur och dess praxis behöver vi ringa in bedömningens utgångspunkter: Varför, hur och för vem bedömer vi? Samtidigt behöver vi tydligt känna till grunden i den lagstiftning och i de normer som styr förverkligandet av bedömningen av lärande.
De finländska övningsskolornas läroplansarbetsgrupp inom närverket eNorssi har gått i bräschen för det lokala läroplansarbetet. De centrala samarbetsformerna har varit att implementera läroplanen och att ordna fortbildningar för lärare. Under de senaste åren har det förts djupgående diskussioner om förändringar i bedömningstänket och om tillvägagångssätt, former och redskap som främjar lärande. Man har delat med sig av de olika övningsskolornas bedömningsplaner, praxis och dokument.
Det sammanställda materialet innehåller diskussioner om bedömningsgrunder och grundläggande begrepp, utarbetade blanketter för lärare och elever, stödmaterial till bedömningsdiskussioner av olika karaktär samt bedömningsmaterial vid etappmål och för mångvetenskapliga lärområden. Publikationen är till delar tvåspråkig. Alla bidrag inleds med en kort beskrivning på finska och svenska, medan själva materialen är skrivna på författarnas modersmål.
Annika Lassus, Vasa övningsskola