TutKoKe-työryhmä työsti syksyn seminaaria sekä viestintäsuunnitelmaa

eNorssin tutki, kokeile ja kehitä -aktiivit kokoontuivat Turun norssille tiistaina 13.3. työryhmän puheenjohtajan Hannu Juuson ja perusasteen alakoulun vararehtori Maarit Virtasen koollekutsumana. Kyseessä oli suunnitteluseminaari, jonka keskeisinä sisältöinä olivat syksyn 2018 symposiumin ja seminaarin valmistelu sekä viestintäsuunnitelman työstäminen. Tiistain työskentelyosuus pidettiin normaalikoululla ja keskiviikkona työtä jatkettiin Itämeren aalloilla.

Tutustuminen peruskorjattuun normaalikouluun johtava rehtori Veli-Matti Hakasen johdolla.

Päivät sujuivat mallikkaasti ja tehokkaasti. Myös kaikki käytännönjärjestelyt olivat ensiluokkaisesti hoidettu! Suunnitteluseminaarin työskentelyosuuksissa päästiin tavoitteisiin ja tuloksia esitellään Savonlinnan eNorssi-seminaarin yhteydessä.

Inspiraatiota suunnittelutyöhön saatiin musiikkiluokasta Tomi Oravalan säestyksellä.