Materiaalit

Virtuaalisten Monialaisten opintojen portaali
HisNet
KasKas
KasKas-verkosto on valtakunnallinen käsityöalan opettajien ja asiantuntijoiden asiantuntijaverkosto. Verkostoon kuuluvat kaikki Suomessa opettajankoulutusta antavat yliopistot. Verkoston www-sivut ovat julkaistu http://vanha.edu.utu.fi/tokl/KasKas/
Kuvataide
Liikunta
Matemaattiset
Matemaattisten monialaisten verkosto
MoniAihe
Musiikki
Myrtti
Biologian ja maantiedon, ympäristö- ja luonnontiedon sekä terveystiedon opintojen parissa työskentelevien verkosto. (ent. Ympäristö ja terveys)
OSKU
OSKU on kielikasvatuksen tutkimus- ja kehittämishanke.
VirMo-seminaari
TVT 25op
Tieto- ja viestintätekniikan valtakunnallinen 25 op laajuinen sivuainekokonaisuus Mukana Helsingin, Turun, Lapin ja Joensuun yliopisto TVT1: Johdatus tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön pedagogiikkaan (4 op) TVT2: Tietoyhteiskunta, media ja verkkokulttuuri (4 op) TVT3: Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sovellukset (4 op) TVT4: Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tutkimuksen seminaari (4 op) TVT5: Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön taitokurssit (4 op) TVT6: Projektiopinnot (5 op)
KieliNet
Äidinkielen ja kirjallisuuden verkoston sivusto
Uskonet
Imagevirmo_logo.jpg
KasHisNet
Kasvatuksen historian verkosto
Metodiverkosto
Opmon