KasHisNet

mustepullo_750JPG.jpg

KASVATUKSEN HISTORIAN TUTKIMUKSEN VIRTUOPPIMISYMPÄRISTÖ

Nämä sivut on tarkoitettu kaikille kasvatuksen historian tutkimukseen liittyvistä kysymyksistä kiinnostuneille. Samalla sivut tarjoavat erilaista oheismateriaalia alan tutkimusmetodiikkaa käsitteleville opintokokonaisuuksille .

Sivustot pitävät sisällään kasvatuksen historian tutkimukseen liittyen:


1. Alustuksia ja keskusteluja alan keskeisistä kysymyksistä

2. Alustusteksteihin liittyviä kysmyksiä ja tehtäviä

3. Linkkejä ja alan kirjallisuuspankkeja


Oppimisympäristö rakentuu pitkälti kirjoitettuun sanaan, eri tutkijoiden esittämiin alan tutkimusmenetelmiä luotaviin kirjoituksiin. Lisäksi oppimisympäristöstä löytyy runsaasti erilaisia linkkejä (kirjallisuus, lehdet, arkistot ja eri tiedeseurat jne.). Alkuvaiheessa boksi on suunnattu lähinnä yliopiston perusopintovaiheessa oleville opiskelijoille ja eri opintokokonaisuuksien tueksi, mutta sivut on pyritty rakentamaan niin, että ne palvelisivat myös kaikkia yksittäisiä harrastajia, jatko-opiskelijoita ja miksei alan tutkijoitakin.

 

Sivuston ylläpitäjä:  Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura