Museon monet kasvot (Riitta Oittinen)

POHDINTATEHTÄVIÄ

 

1. Mitä sinä, sukulaisesi tai ystäväsi keräätte? Mitkä ovat keräilyn syyt ja päämäärät. Onko kokoelma esillä jossain

    yksityisesti (esimerkiksi kirjahyllyssä) tai julkisesti (esimerkiksi internet-galleriassa)? Onko esineistä hankittu

    taustatietoja (esineen historia, käyttö, hankinta-aika,  hinta yms.)?

 

2. Etsi esimerkkejä siitä milloin joku asia, esine tai ihminen ”joutaa  museoon”. Etsi esimerkkejä siitä milloin joku asia,

   esine tai ilmiö on ”museokelpoinen”.  Miten nämä termit ilmaisut suhteutuvat toisiinsa?

 

3.  Pitääkö kaikkien päästä museoon? Jos, niin mitä tämä mielestäsi tarkoittaa? Ilmaista sisäänpääsyä?

    Esteettömyyden huomioonottamista rakentamisessa, näyttelyjen suunnittelussa, näyttelypaikkojen

    valinnassa ja museotoiminnasta tiedottamisessa? Perustele kantasi.

 

4. Kuvaile museota, jota olet pitänyt erityisen mielenkiintoisena tai erityisen epämielenkiintoisena. Perustele miksi.

 

5. Mainitse tapaus jossa museon perustaminen tai lopettaminen on herättänyt yhteiskunnallista keskustelua.

 

6. Kirjaa virtuaalisen museon idean hyviä ja huonoja puolia.

 

PALUU TEKSTIOSIOON