KasHisNetin Infopalsta

 

KasHisNet -oppiympäristö

Yleisiä lähtökohtia:

Oppimisympäristö on tarkoitettu kaikille kasvatuksen historian tutkimuksesta kiinnostuneille, olit sitten itseopiskelija tai yliopistossa opiskeleva perusasteen opiskelija. Vaikka boksi on pääasiassa suunnattu lähinnä alan ”vasta-alkajille”, löytänee pidemmällekin edennyt (esim. jatko-opiskelija) eri teema-alojen alta runsaasti mielenkiintoista ja ajatuksia herättävää virikettä. Ainakin ”vinkki- ja linkkipankista” muodostunee ajan myötä niin monipuolinen sisällöltään, että itse kukin voi hyödyntää tätä tutkimuksissaan. Oppimisympäristö tarjoaa myös oheismateriaalia ja opetustehtäviä erilaisille opintoryhmille, ennen kaikkea tässä on ajateltu yliopiston perusasteeseen liittyviä tutkimusmenetelmäkursseja, mutta myös itseopiskelulle nämä antanevat runsaasti virikkeitä. 

Oppimisympäristö jakaantuu kasvatuksen historian tutkimus-, oppimistehtäviä ja -vinkkejä sekä linkki- ja vinkkipankkiteemakokonaisuuksiin. Päätekstit löytyvät ensimainitusta boksista. Tekstejä tulee vielä lisää. Boksissa on mahdollista käydä eri alustusten yhteydessä teemasta myös keskustelua. Tämän pon ajateltu olevan tärkeä osa tätä avointa oppimisympäristöä. Lisäksi melkein kaikkiin teksteihin liittyy joitakin kysymyksiä tai tehtäviä, joita voi tehdä tai pohtia ominpäin tai ryhmässä.  Nämä on koottu vinkki- ja opintokansiokokonaisuuteen, mutta myös alustustekstien lopussa on linkit kunkin tekstin liittyviin kysymyksiin tai tehtäviin.

Opintoympäristön perusidea rakentuu avoimuuden ja monisuuntaisen vuorovaikutuksen ajatukselle ja näihin perustuvalle jatkuvan uusiutumisen lähtökohdalle. Esimerkiksi eri teemojen perusalustukset eivät pyri olemaan mitään kaikenkattavia esityksiä ja tulkintoja aiheestaan. Paremminkin ne pyrkivät tarjoamaan erilaisia näkökulmia ja tulkintoja käsiteltävästä aihepiiristään. Onhan näin, ettei kasvatuksen historian tutkimuksessa, kuten ei yleensäkään yhteiskunta- ja kulttuuritutkimuksen piirissä, ole vain yhtä ja ainoata oikeata lähestymis-, tutkimus- ja tulkintatapaa, vaan tutkimuskentällä on useita erilaisia tutkimustraditioita. Perusajatuksena onkin, että keskusteluissa esille nousevat esitykset ja tulkinnat muodostuisivat yhtälailla kuin perusteemojen alustuksetkin kunkin aihealueen perusoppimateriaaliksi. Alustuksilla pyritäänkin ennen kaikkea tällaisen keskustelun avaamiseen!! Oppimisympäristömme perusajatuksena on siis ennen kaikkea käyttäjien oma aktiivisuus ja interaktiivisuus. Keskusteluun ja kommentointiin osallistumisen lisäksi voit ehdottaa myös uusien alustusteemojen aihepiiriä (joita voit – ja sitä toivotaankin – itsekin kirjoittaa). Tästä voit sopia kunkin teema-alueen vastuullisen henkilön kanssa tai koko oppiympäristöstä vastaavien kanssa (yhteystiedot alla ja kussakin teemaboksissa). Toivottavasti oppimisympäristöstämme muodostuu todella interaktiivinen ja elävä. Ja tätähän kaikki toivovat, eikö!

Oppimisympäristön interaktiivisuus toteutuu lähinnä kahdella tapaa. Ensinnäkin jokaisen alustuksen ja linkki- ja vinkkitiedoston perässä on kommentointi-toiminto. Tämän avulla jokainen pystyy joko kommentoimaan kyseisiä perustekstejä, toisten kommentteja tai jättämään viestejä ja pyyntöjä teemaboksin vastaavalle (kun olet kirjoittanut kommenttisi, muista myös painaa talleta-painiketta). Toiseksi voit olla sähköpostilla yhteydessä teema-boksien vastaavien tai koko oppimisympäristön vastaaviin. Yhteystiedot ovat infon lopussa ja erikseen vielä kussakin teemaboksissa.

Me kaikki oppimisympäristön tekijät ja kirjoittajat toivomme ensinnäkin sitä, että boksistamme tulee jatkuvasti uudistuva, elinvoimainen ja itseään täydentävä. Tällä tavoin hyödynnämme parhaiten verkko-oppimisympäristön tarjoamat mahdollisuudet ja saamme aikaiseksi sellaisen ympäristön, joka palvelee niin alalle suuntautuvia opiskelijoita, erilaisia opintoryhmiä kuin koko tutkimusyhteisöämme.

 

Oppimisympäristön vastuuhenkilö:

Tällä hetkellä Kokonaisuudesta vastaa Juhani Tähtinen (Ty, e-mail: etunimi.sukunimi@utu.fi, ilman ä:n pisteitä)

Lisää boksin ylläpitäjiä kaivataan, joten ota yhteyttä Juhanii!!!