KieliNet-verkosto

Verkoston koordinaattorit

  • Katri Savolainen, Joensuun yliopisto
  • Anneli Kauppinen, Jyväskylän yliopisto

Verkostossa mukana olevat opettajankoulutusyksiköt

Kaikkien yliopistojen opettajankoulutusyksiköiden äidinkielen ja kirjallisuuden tai lähialueiden (esim. puheviestintä) opettajat ovat verkostossa mukana ainakin niin, että saavat postia.

Mukana olevat muut kuin opettajankoulutusyksiköitä (esim. ainelaitokset)

  • Johanna Ketola, Vaasan yliopisto
  • Minna Sääskilahti, Oulun yliopisto