Metodiverkosto

Metodiverkosto
Hankkeen päämääränä on muodostaa yhteistyöverkosto, joka yhdistää kasvatustieteiden metodiopetuksesta vastaavat yliopisto-opettajat Suomessa. Yhteistyöverkostossa kehitetään kasvatustieteen menetelmäopetusta monimetodisesta näkökulmasta.
Verkoston seuraava tapaaminen 24-25.5.2007 (torstai 24. toukokuuta 2007, 00.00 - perjantai 25. toukokuuta 2007, 00.00 ) Tampere,
Verkosto kokoontuu Peda-Forum -päivien yhteydessä järjestettävässä tapaamisessa Tampereella 24-25.5.2007. Tervetuloa!