Metodiverkosto

Hankkeen päämääränä on muodostaa yhteistyöverkosto, joka yhdistää kasvatustieteiden metodiopetuksesta vastaavat yliopisto-opettajat Suomessa. Yhteistyöverkostossa kehitetään kasvatustieteen menetelmäopetusta monimetodisesta näkökulmasta.

Hankkeen koordinaattorit:  Mirjamaija Mikkilä Erdmann , Mari  Murtonen ja  Tomi Jaakkola, Turun yliopisto (sp-osoite:  etunimi.sukunimi@utu.fi). Huom! Tomi Jaakkola ylläpitää verkoston sähköpostilistaa.


Yhteistyöyliopistot: Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto


Hankkeen taustaa: Idea yhteistyöhankkeeseen heräsi Oulussa keväällä 2006 järjestetyssä seminaarissa, jossa havaittiin akuutti tarve verkostoitua, jakaa käytäntöjä, koota olemassa olevaa verkkomateriaalia ja käynnistää tutkimusperustaisia opetuksen kehittämishankkeita. Kasvatustieteiden metodiopetushan on mm. uuden tutkintojärjestelmän takia jatkuvien haasteiden edessä.


Konkreettiset tavoitteet:

  1. luoda verkostoyhteistyön toimintamalleja, joiden avulla voidaan jakaa hyviä käytäntöjä,
  2. kartoittaa olemassa olevaa metodiopetukseen soveltuvaa verkkomateriaalia,
  3. toteuttaa kahden tai useamman yliopiston yhteistyönä metodikurssi hyödyntäen jaettua asiantuntemusta ja uusimpia tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia.