Ops-selvitystyö

MoniAihe-hankkeessa tehdään pienimuotoinen selvitys siitä, miten aihekokonaisuudet näkyvät eri opettajankoulutusyksiköiden opetussuunnitelmissa ja opetuksessa.