TERVETULOA MUSIIKIN VIRMO-PIENVERKOSTON ALUEELLE!

 

Kyse on suhteellisen uudesta ja toistaiseksi varsin suppeasta verkostosta, joten lisävoimia kaivataan (mukana on musiikin henkilökuntaa viidestä opettajankoulutuslaitoksesta). Vaikka nimi VirMo viittaa verkko-opetukseen ja luokanopettajakoulutusten ns. monialaisiin opintoihin, liittyy verkoston toiminta laajassa mielessä musiikkiteknologian asemaan opettajienkoulutuslaitosten musiikinopetuksessa ja musiikkikasvatuksessa (ja sivuaa näinollen myös normaali- ja harjoittelukouluja), ja myös laitosten toteuttamassa musiikin aineenopettajakoulutuksessa.

 

Verkoston materiaalintuotanto ollut toistaiseksi vähäistä, mutta toisaalta voidaan kysyä -  elokuussa 2007 pidettyyn VirMo-tapaamiseen viitaten - tarvitseeko valmiiden oppimateriaalien tuottamista pitää verkoston päätavoitteena, voisiko kyse olla pikemminkin musiikkikasvatusteknologian puitteissa tapahtuvasta yhteydenpidosta ja kouluttautumisesta.

 

Toisaalta jonkinlainen materiaalien, tietouden ja kokemusten jakaminen alueelta olisi järkevää, muodostaahan luokanopettajakoulutusten musiikinopetus oman spesifin alueensa musiikkikasvatuksen kentällä. Tapaamisten yhteydessä on päädytty eräänlaiseen moduliajatteluun: valmiiden ja kiinteiden kurssien ja materiaalien asemesta voisi kyse olla avoimista ja yhdessä koottavista (ns. geneerisistä) moduleista, joita jokainen voisi täydentää omalla materiaalillaan ja soveltaa omalla tavallaan. Tammikuussa 2008 pidetyn koulutuspäivän yhteydessä päätettiin kokeilla myös blogityöskentelyä linkkilistojen asemesta (aiheena aluksi musiikin maksuttomat materiaalit).