OSKU

OSKU on kielikasvatuksen tutkimus- ja kehittämishanke.
Esittely
Toimintasuunnitelma
Materiaaleja
Kokoukset
Yhteystiedot
Opetusmateriaalia
Ohjeet lukuvuoden 2007-2008 raportointiin
Raporttina tuotetaan tehtäväalueelle 1-2 tehtävää, joita kuvataan oheisin ohjein. Teknistä apua antaa anna.leino@helsinki.fi
FileKielikasvatuksen uudistaminen tyyppitehtävin – OSKU-projektin tutkimuskysymysten täsmennystä
Osku-alkukartoituksen tuloksia
Kansiosta löytyy joensuulaisten ja oululaisten aineenopettajaopiskelijoiden pedagogisia tutkielmia, joiden aineistona on käytetty Oskun alkukartoitusta syyslukukaudelta 2006.