Koulu 3.1

Koulu 3.1 on jatkohanke 2012 päättyneelle Koulu 3.0-hankkeelle. Hankkeessa toteutetaan monipuolisesti yhteisöllisen median luokkahuonekokeiluja ja kokeilut dokumentoidaan eNorssin portaaliin.

tietokoneet 550x172


Hankkeen tavoitteita ja taustaa

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on etsiä ja löytää pedagogisesti perusteltuja ratkaisuja yhteisöllisen median välineiden ja ohjelmistojen hyödyntämiseen perusopetuksessa. Koulu 3.0 -hankkeen myötä on saatu kokemuksia monenlaisista tekniikoista ja mahdollisuuksista hyödyntää niitä luokkaopetuksessa ja verkko-opetuksessa sekä monimuoto-opetuksessa. Nämä on koottuna Koulu 3.0 -hankkeen työtapapankkiin. Koulu 3.1 -hanke syventää aiemmin toteutettujen hankkeiden tavoitteita, niitä

  • kiinnitetään esim. mediakasvatuksen opetussuunnitelman kehittämiseen ja/tai opetussuunnitelmien kehittämiseen niin, että mediakasvatus ja yhteisöllisen median hyödyntäminen saa selkeän huomion opetuksen kehittämisessä
  • toteutetaan aiemmassa hankkeessa ulkopuolelle jääneet koulukohtaiset hankkeet
  • jatketaan pedagogista kehitystyötä
  • syvennetään tutkimuksellista otetta ja hankkeen dokumentointia
  • vahvistetaan luomalla verkkotuki (sivusto, blogi, FAQ, ohjaus) ja jatkamalla työtapapankin rakentamista.


Edelleen selvitetään, miten mm. wikit, blogit ja tubet sekä uutena ulottuvuutena tablet- ja mobiililaitteiden minipalvelut (ajanhallinta tms.) toimivat ja tuovat lisäarvoa perusopetukseen. Kuten opetussuunnitelmassa todetaan: "Oppimisympäristön varustuksen tulee tukea myös oppilaan kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi ja antaa tilaisuuksia tietokoneiden ja muun mediatekniikan sekä mahdollisuuksien mukaan tietoverkkojen käyttämiseen." Hanke jakaa hyväksi todettuja käytänteitä ja selvittää jatkuvasti kehittyvien yhteisöllisen median välineiden tarkoituksenmukaista yhteiskäyttöä yhteisöllisesti eri opetustilanteissa. Tavoitteena on myös jakaa kokemuksia yhteisöllisen median hyödyntämisestä kodin- ja koulun välisessä yhteistyössä. Tärkeää on tässä hankkeessa löytää ja kokeilla sellaisia toimintaympäristöjä, jotka ovat turvallisia niin tietoturvan kuin myös tietosuojan osalta. Yhteisöllisen median hyödynnettävyyttä opetusharjoittelun ohjauksessa sekä opettajaopiskelijoiden jaksosuunnittelun välineenä kehitetään edelleen konkretisoiden sovellutuksien käyttötilanteita, mm. tarpeellisten rutiinien ja tiedottamisen helpottamisessa sekä harjoittelun jälkeisen mentoroinnin ja vertaistuen rakentamisessa.

Yhteisöllinen media (sosiaalinen media, social media) on terminä suhteellisen uusi ja on tulevaisuuden strategioiden keskeisimpiä käsitteitä. Nykyisessä Harjoittelukoulujen TVT-strategiassa 2009-2012 yhteisöllinen media on sisäänkirjoitettuna mm. visiossa seuraavasti: "Tehokas ja innovatiivinen tieto- ja viestintätekniikan käyttö on kiinteä osa harjoittelukoulujen opetussuunnitelmaa, oppimista ja opetusta sekä ohjattua harjoittelua. Kouluissa toteutetaan tutkimus- ja kehittämistoimintaa uusien opetuskäytänteiden, teknisten sovellusten ja verkkopalveluiden osalta. Harjoittelukoulut toimivat eturintamassa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kouluttajina."

Uutena ulottuvuutena alkuperäiseen hankkeeseen verrattuna on ruotsinkielisten ja englanninkielisten materiaalien (ja dokumentoinnin) tuottaminen. Suomalaisten kokemuksien jakamiseksi hankkeen puitteissa tuotetaan vähintään yksi englanninkielinen tieteellinen artikkeli. Lisäksi hanketta pyritään esittelemään kansainvälisellä foorumilla.

Koulu 3.1 -hankkeen projektivastaavana toimii Ari Myllyviita, Viikin normaalikoulu.

Lisätietoja hankkeesta: ari.myllyviita@helsinki.fi