LUTO

Tulevaisuuden lukion avoin toimintakulttuuri - kohti uutta arviointia ja opetussuunnitelmauudistusta

LUTO-hanke luo harjoittelukoulujen lukioihin niin lukiolaisille kuin opettajille uuden avoimen toiminta- ja työskentelykulttuurin, jossa myös fyysinen oppimisympäristö mahdollistaa yhdessä tekemisen ja keskinäisen tukemisen sekä sosiaalisen kanssakäymisen.

Hankkeessa etsitään, testataan ja kehitetään uusia pedagogisia toimintamalleja digitaalisen teknologian käytölle lukio-opiskelussa.  Hankkeen tavoitteena on lukio-opiskelun henkilökohtaistaminen tieto- ja viestintätekniikan mahdollistamien eriyttämisratkaisujen myötä.
Tavoitteena on monipuolistaa lukion arviointia prosessiaikaisen arvioinnin ja sähköisten kokeiden näkökulmasta, etsiä ja löytää kehittämisideoita ja ratkaisuja lukion uuteen opetussuunnitelmaan ja uudentyyppiseen ylioppilastutkintoon.

Hanke hyödyntää valmista eNorssiverkostoa, sen piirissä tehtyä TVT-strategiaa sekä harjoittelukoulujen strategian mukaista tutkimus, -kokeilu ja kehittämistoimintaa (TutKoKe-wiki).

Hankkeen blogissa kerrotaan eri harjoittelukoulujen lukioiden käytänteistä ja tehdyistä kokeiluista. Blogi löytyy osoitteesta http://norssiluto.blogspot.fi/