OPStuki2016

OPStuki 2016 – Paikallisen opetussuunnitelmatyön tuki on eNorssi -verkoston ja kaikkien harjoittelukoulujen yhteisesti toteuttama koulutuskokonaisuus, jossa harjoittelukouluverkosto toimii paikallisen opetussuunnitelmatyön tukiorganisaationa ensimmäisessä vaiheessa syksystä 2013 vuoden 2014 loppuun saakka. Hanke on saanut jatkorahoituksen, eli toiminta jatkuu myös tulevina vuosina. Yhteistyökumppaneina ovat aluehallintovirastot ja opettajankoulutuslaitokset.

OPStuki2016LPstod

OPStuki 2016 -koulutusohjelma tarjoaa uudenlaista työpajakoulutusta eri puolilla Suomea. Tavoitteena on tukea paikallista opetussuunnitelmatyötä ja antaa eväitä onnistuneeseen opetussuunnitelmaprosessiin.


Koulutuksen aikana

  • vahvistetaan opetussuunnitelmaosaamista ja tietoperustaa,
  • vahvistetaan edellytyksiä johtaa ja koordinoida paikallista prosessia,
  • parannetaan edellytyksiä kehittää opetussuunnitelmaprosessissa käytettäviä työtapoja ja lisätä prosessin avoimuutta ja yhdessä tekemistä,
  • tuetaan paikallisen työn yhteyttä valtakunnalliseen opetussuunnitelman perusteiden uudistamistyöhön.

Koulutus toteutetaan kaikilla aluehallintovirastojen alueilla. Työpajoja on yhteensä neljä ja niiden teemoina ovat toimintakulttuurin, oppimisen ja opiskelun, opettajuuden sekä oppiaineiden ja arvioinnin muutokset. Koulutus käsittelee ensisijaisesti esiasteen, perusasteen ja lisäopetuksen opetussuunnitelmatyötä. Myös lukiokoulutuksen edustajilla on mahdollisuus osallistua.

OPStuki 2016 –tukikoulutuksen hankekoordinaattorina toimii rehtori Heli Lepistö Savonlinnan normaalikoulusta. Koulutussuunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun alaluokkien vararehtori, koulutuskoordinaattori Ulla Ilomäki-Keisala.

Lisätietoja:

Ulla Ilomäki-Keisala
OPStuki 2016, koulutuskoordinaattori
luokanlehtori/alaluokkien vararehtori
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu
puh. 040 1898959, s-posti ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi