TOMAS

TOMAS-hankkeen nimi on lyhennys tekstistä "Uuden LOPSin mukainen yhteisöllinen toimintakulttuuri ja monipuolinen arviointi sähköisessä ympäristössä". Hanke toteutetaan vuosina 2015-2017, ja sen rahoittaa OPH.

Hanke on seitsemän normaalikoulujen lukion yhteinen jatko LUTO:lle. Pääasiallinen kohderyhmä ovat harjoittelukoulujen lukioiden opettajat ja yli 2000 lukiolaista. Toimintaan otetaan mukaan myös opettajaksi opiskelevat.

Hankkeen tiedotuskanava on blogi: tomashanke.net Kyseiselle sivulle kerätään hyviä käytänteitä arvioinnista, yhteisöllisistä toimintatavoista ja erilaisista opetuskokeiluista. Blogissa myös tiedotetaan hankkeen toiminnasta ja tapahtumista.

Hankkeen tuottaa konkreettisia tapoja tukea lukion uutta opetussuunnitelmaa, sen uutta arviointia ja toimintakulttuuria sekä valmistaa nuoret uuteen sähköiseen ylioppilastutkintoon. Hanke kehittää harjoittelukoulujen lukioissa digitaalisessa toimintaympäristössä tapahtuvaa yhteisöllistä, entistä vuorovaikutteisempaa, yhdessä tekemisen ja oman osaamisen jakamisen kulttuuria. Hanke kokeilee uuden LOPSin teemaopintoja ja aihekokonaisuuksia, ja lukiolaisia innostetaan hakemaan oppimiskokemuksia myös koulun ulkopuolelta. Tavoite on osallistaa nuoret entistä enemmän työskentelyn suunnitteluun, toteutukseen ja reflektointiin. Tuloksia hyödynnetään raportoinnissa,  eri täydennyskoulutustilaisuuksissa sekä hankkeen parissa tehtävässä tutkimuksessa.

Hankkeen valtakunnallisena koordinaattorina toimii Johanna Keskitalo Turun normaalikoulusta. Lisäksi jokaisella koululla on oma koordinaattori. Koordinaattorit vastaavat kouluissa hankkeesta tiedottamisesta ja hankkeen osatoimintojen parissa työskentelystä sekä mahdollisista työryhmistä.
Olisiko Sinulla jokin hyvä opetuskokeilu, käytetty toimintatapa, arviointikokeilu tai yhteisöllisyyttä lisäävät työskentelytapa jaettavaksi? Ota yhteys koulusi koordinaattoriin tai Johanna Keskitaloon! Kirjoittajille luvassa palkkio.