Oppilas- ja opiskelijakuntatoiminta

oppilaita


Tervetuloa harjoittelukoulujen oppilas- ja opiskelijakuntien (OPK) sivustolle. Täältä löydät tietoa OPK-toiminnasta, sen ohjaamisesta sekä materiaalia toiminnan tueksi. Nämä sivut on tarkoitettu kaikille OPK-toimintaa ohjaaville opettajille, opetusharjoittelijoille sekä muille OPK -toiminnasta kiinnostuneille.

Kaikki koulun oppilaat tai opiskelijat kuuluvat oppilas- tai opiskelijakuntaan, ja täten heillä on mahdollisuus vaikuttaa koulussa tapahtuvaan päätöksentekoon. Oppilaat ja opiskelijat valitsevat keskuudestaan edustajat, jotka muodostavat hallituksen. Perusopetuslain 47 a § ja Lukiolain 27 § säätävät, että opetuksen järjestäjän tulee edistää oppilaiden osallisuutta. Oppilailla ja opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen, sekä ilmaista mielipiteensä oppilaiden asemaan liittyvissä asioissa. Oppilaille ja opiskelijoille annetaan mahdollisuus vaikuttaa muun muassa koulun opetussuunnitelman ja järjestyssääntöjen laatimiseen.

Oppilas- ja opiskelijakuntien jäseniä kannustetaan olemaan aktiivinen ja vastuullinen osa koulun toimintaa ja päätöksentekoa. Päämääränä on tukea lasten ja nuorten kasvua aktiiviseen, demokraattiseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Lisäksi OPK -toiminnan tärkeänä tavoitteena on edistää viihtyisää ja yhteisöllistä opiskeluilmapiiriä.

 

Norssien oppilas- ja opettajakuntatoimintaa koordinoi Katri Parviainen (Turun normaalikoulu)
Katri Parviainen (etunimi.sukunimi@utu.fi)