OPK opetusharjoittelussa

ohjausOppilaskuntatoiminta ja osallisuus opetusharjoittelussa

Harjoittelukouluissa oppilas- ja opiskelijakuntatoiminnan tulee näkyä osana opetusharjoittelua. Opetusharjoittelijan tulee saada käsitys oppilas- ja opiskelijakuntatoiminnasta sekä ohjaavan opettajan toimenkuvasta. Tämä voidaan käytännössä toteuttaa monin tavoin yksikön oma toimintakulttuuri huomioiden. Opetusharjoittelijoille voidaan esimerkiksi pitää luento aiheesta, ja he voivat osallistua opkh:n kokouksiin ja tapahtumiin sekä olla mukana järjestämässä niitä.

 

Oppilaskunnan ohjaava opettaja ohjaa peruskoulun oppilaskunnan hallitusta ja opiskelijakunnan ohjaava opettaja ohjaa lukion opiskelijakunnan hallitusta. Ohjaava opettaja tukee hallituksen toimintaa sekä on tärkeä yhteyshenkilö oppilas-/opiskelijakunnan hallituksen ja koulun johdon välillä. Opettajan rooli on kehittää toimintaa yhdessä oppilaiden/opiskelijoiden kanssa heidän ikätasonsa huomioiden sekä tukea heitä ottamaan ja kantamaan vastuuta.
Harjoittelukouluissa oppilas- ja opiskelijakuntatoiminnan tulee näkyä osana opetusharjoittelua. Opetusharjoittelijan tulee saada käsitys oppilas- ja opiskelijakuntatoiminnasta sekä ohjaavan opettajan toimenkuvasta. Tämä voidaan käytännössä toteuttaa monin tavoin yksikön oma toimintakulttuuri huomioiden. Opetusharjoittelijoille voidaan esimerkiksi pitää luento aiheesta, ja he voivat osallistua opkh:n kokouksiin ja tapahtumiin sekä olla mukana järjestämässä niitä.