OPK-toiminnan kriteerit

Puut ja varjot

Harjoittelukoulujen oppilas- ja opiskelijakuntien ohjaavat opettajat ovat laatineet kriteerit hyvälle oppilas- ja opiskelijakuntatoiminnalle:

  1. Jokaisella oppilas -, ja opiskelijakunnalla on vähintään yksi ohjaaja.
  2. Oppilaskunnan hallituksen jäsenten valinta tulee olla läpinäkyvää ja demokraattista. Konkreettisena toteutuksena valinnasta ovat esimerkiksi äänestys luokissa tai oppilaskunnan yleiskokous.
  3. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti laatimansa toimintasuunnitelman mukaisesti.
  4. Hallituksen kokouksissa käytetään hyviä kokouskäytänteitä, joihin kuuluvat muun muassa esityslistan käyttäminen ja pöytäkirjan tai muistion laatiminen.
  5. Hallitukselle tulee valita vähintään yksi puheenjohtaja oppilaskunnan joukosta.
  6. Oppilaskunnan hallituksen jäsenet sitoutuvat hoitamaan luottamustehtäviään.
  7. Oppilaskunnan hallitus tiedottaa toiminnastaan jäsenistölle haluamallaan tavalla. Konkreettisena esimerkkinä tiedotuksesta ovat esimerkiksi tiedotus luokissa, pöytäkirjojen asettaminen julkisiksi tai ilmoitustaulun käyttö.
  8. Oppilaskunnan hallituksen järjestämät säännölliset tapahtumat ja tempaukset pyrkivät vaikuttamaan myönteisesti kouluviihtyvyyteen ja yhteisöllisyyteen.
  9. Hyvään oppilaskuntatoimintaan kuuluu mahdollisuus päästä vaikuttamaan koulun päätöksentekoon. Konkreettisena esimerkkinä vaikuttamisen keinoista ovat esimerkiksi oppilaiden kuuleminen henkilökuntakokouksissa tai oppilaiden osallisuus koulun erilaisissa työryhmissä
  10. Oppilas -, ja opiskelijakuntatoiminnassa huomioidaan opettajankoulutustehtävä ja opetusharjoittelu.