Oppilaskuntatoiminta

Harjoittelukoulujen oppilaskuntien yhteinen sivusto.

Oppilaskunnan toiminta on tärkeä osa lasten ja nuorten demokraattista toimintakulttuuria. Harjoittelukouluissa aktiivinen oppilaskuntatoiminta on perinne. Osallisuus ei ole itsestäänselvyys vaan osallistumisessa tarvittavia taitoja on opeteltava ja kehitettävä.

 

Harjoittelukoulujen oppilaskuntatoiminnan tavoitteena on samalla pyrkiä kehittämään ja tutkimaan ilmiöitä, joilla herätetään oppilaiden kiinnostus oman koulun kehittämistä kohtaan. Samalla tutkitaan sitä, miten oppilaskuntatoiminnassa on mahdollista  toteuttaa esim. Aktiivinen ja osallistuva kansalainen ja yrittäjyys- aihekokonaisuutta.

 

Nämä sivut on tarkoitettu kaikille oppilaskunnan ohjaaville opettajille sekä muuten oppilaskuntatoiminnasta kiinnostuneille.

 

Ajankohtaista