Chat ja sen hyödyntäminen

<<< Edellinen sivu | Seuraava sivu >>>

Myös verkossa voi kokeilla yhteistoiminnallisia työtapoja kotiryhmineen ja asiantuntijaryhmineen. Keskusteluja voidaan käydä chat-tyyppisesti reaaliaikaisesti sovittuna ajankohtana tai sitten eriaikaisesti verkkoalustan keskustelualueella.  Jos toimitaan rooleissa, kotiryhmissä sovitaan roolin taustat ja perusteet ajatusmaailmalle, työryhmissä taas jokainen edustaa yksin omaa ryhmäänsä roolin kautta. Lopuksi kotiryhmät taas keräävät yhteen eri keskusteluista saadut kokemukset ja vastaavat sen pohjalta annettuun tehtävään.

 

Chat-ajat  kannattaa sopia heti kurssin alussa, ja opettajan kannattaa muistuttaa niistä. Oppijoilta voi odottaa peruuttamista, elleivät he pysty osallistumaan keskusteluun reaaliajassa.