Helposti rakennettavia tehtävätyyppejä

<<< Edellinen sivu | Seuraava sivu >>>

  • esseevastaus asetettuun kysymykseen, sanamäärä rajoitettu
  • essee, rajoittamaton sanamäärä
  • tiivistelmä, sanamäärä rajoitettu
  • muistiinpanojen tekeminen
  • monivalintatehtävät
  • esitettyyn väitteeseen vastaaminen annettujen materiaalien tai linkkien pohjalta
  • väitteen todistaminen todeksi tai epätodeksi
  • sanaston kerääminen luetusta tekstistä (kieltenopetus)
  • omien kysymysten laatiminen luetusta tekstistä esimerkiksi toisille ryhmille tai itselle
  • omien esimerkkien etsiminen annetusta aiheesta

 Huomaa, että kaikki tehtävätyypit on mahdollista tehdä vuorovaikutteisiksi: esseen voi rakentaa yhdessä, tiivistelmän tehdä pareittain jne.

 

Matemaattisten aineiden opettajat joutuvat selvittämään matemaattisten merkintöjen mahdollisuudet eri koneilla.