Hyvä verkkokurssi mahdollistaa vuorovaikutuksen verkossa

<<< Edellinen sivu | Seuraava sivu >>>

1. Kurssin hyväksyttyyn suorittamiseen liittyy osallistuminen verkkokeskusteluun. Onnistuneeseen verkkokeskusteluun pitää asettaa säännöt, joita on helppo noudattaa. Sääntöihin voi kuulua esimerkiksi se, että oppilaan pitää osata ilmaista mielipiteensä niin, että hän myös perustelee sen. Samoin hänen on esitettävä vastakysymys ja kommentoitava saatuihin vastauksiin. Keskustelulle voidaan antaa rajallinen aika, esimerkiksi yksi viikko, jonka aikana jokaisen on käytävä osallistumassa keskusteluun ainakin kaksi kertaa em. kriteereiden pohjalta.

 

2. Oppilaat antavat toisilleen palautetta jostakin tehtävästä. Palautteen antoon kannattaa antaa ohjeet: mitä arvioidaan ja miten. Myös oppilaan toiselle antama palaute voi olla osa hänen kurssiarviointiaan.

 

3. Oppilaat suunnittelevat ”Tehtäväpankkiin” muiden tehtäväksi yhden tehtävän, johon he kirjoittavat myös vastauksen opettajalle tai lopuksi kaikkien nähtäväksi. Vieraan kielen opetuksessa voi oppilaat tehdä aihepiirisanastoja tai erilaisiin teksteihin liittyviä sanastoja ”Sanastopankkiin”, josta kaikki kurssilaiset hyötyvät. Sanastoihin voi liittyä myös oppilaiden toisilleen suunnittelemia sanastotehtäviä, kuten sanaselityksiä tai käännöslauseita.

 

4. Oppilaat työskentelevät ryhmissä tai pareittain koko kurssin ajan. Yhteistyökin tapahtuu verkossa. Arvioinnissa voidaan huomioida ryhmän antaman itsearvioinnin omasta ja toisten työskentelystä.