Ideoita työtä säästävistä korjaamistavoista

<<< Edellinen sivu | Seuraava sivu >>>

  • oppilas kommentoi toisen oppilaan  työtä
  • rajoitettu sanamäärä
  • tehtävän vastauksen  tai mallivastauksen julkistaminen verkossa tietyn päivämäärän jälkeen
  • punaiset alleviivaukset  pohdittavien asioiden kohdalle
  • opettaja kommentoi suullisesti Audacity-ohjelmalla  ja lähettää kommentoinnin oppilaan sähköpostiin http://audacity.sourceforge.net/download/
  • oppilas pisteittää oman vastauksensa tai parin vastauksen pisteitysavaimen avulla
  • random-arviointi: arvioidaan summittaisesti puolet oppilaan töistä
  • oppilas valitsee numeroarviointiin yhden tuotoksensa, muut arvioidaan suoritusmerkinnällä; oppilas kirjoittaa tuotoksestaan itsearvioinnin