Ilmiöt sanojen takana

<<< Edellinen sivu | Seuraava sivu >>>

Kontaktiopetus tai lähiopetus

  • Luokkaopetusta joka tapahtuu tietyssä paikassa tiettyyn aikaa
  • Voi olla myös videoneuvottelun välityksellä tapahtuvaa opetusta, jossa opettaja on suorassa, reaaliaikaisessa vuorovaikutuksessa oppilaittensa kanssa

Etäopetus

  • Pohjimmiltaan etäopetus on etäältä tapahtuvaa opetusta, joista konkreettisin esimerkki on entisajan kirjekurssit. Oppija saa suoritettavat tehtävät kotiinsa, ja hän lähettää omat tuotoksensa opettajalle tai tutorille kommentoitavaksi ja arvioitavaksi.
  • Nykyisin postin sijaan käytetään tietoverkkoja ja puhutaan verkko-opetuksesta à (linkki Verkko-opetus voi olla ohjattua, itseopiskelua tai monimuoto-opetusta). Siitä puolestaan käytetään yhä erilaisia termejä: voidaan puhua e-oppimisesta tai virtuaalisesta tai sähköisestä opetuksesta.  Kansainvälisiä nimiä ovat mm. online learning ja eLearning.

Videoneuvottelun välityksellä tapahtuvaa opetusta kutsutaan usein myös etäopetukseksi.