Lähteet ja kirjallisuus

<<< Edellinen sivu | Seuraava sivu >>>

Lähteet

  • Ilomäki, L. (toim.) 2005. Opi ja onnistu verkossa – aihiot avuksi. Opetushallitus. Helsinki: Hakapaino Oy.
  • Hakkarainen, K. et al. 2005: Tutkiva oppiminen käytännössä. Matkaopas opettajille. WS Bookwell Oy.
  • Järvelä, S., Häkkinen, P. Lehtinen, E. (toim.) 2006. Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö. WSOY: Oppimateriaalit OY.
  • Mänty, I. & Nissinen, P. 2005. Ideasta toteutukseen – verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta. Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C9. Vantaa: Edita Prima Oy.
  • Silander P., Koli H. 2003. Verkko-opetuksen työkalupakki. Finnlectura.
  • Verkko-opetuksen kehittäminen ja vakiinnuttaminen lukiokoulutuksessa, ammatillisessa peruskoulutuksessa ja aikuiskoulutuksessa sekä vapaassa sivistystyössä. 2005. Opetushallitus. Moniste 8/2005. Helsinki: Edita Prima Oy.
  • Verkko-oppimateriaalin laatukriteerit. 2005. Opetushallitus. Moniste 1/2006. Helsinki: Edita Prima Oy.
  • Yliluoma V.J & Pirkkalainen, L. 2005. Verkko-oppimisen työvälineitä. Saarijärven Offset Oy

 Linkit