Miksi opetusta pitäisi siirtää verkkoon?

<<< Edellinen sivu | Seuraava sivu >>>

Teknologian hyödyntäminen opetuksessa on nykypäivää jokaisella kouluasteella ja jokaisessa oppiaineessa, ja myös myös uudet opetussuunnitelmat edellyttävät sitä. Jotta virtuaaliopetus kehittyisi ja vakiintuisi osaksi eri koulumuotojen toimintaa, opetushallitus asetti opetusministeriön pyynnöstä v. 2004 työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia toisen asteen ja aikuiskoulutuksen virtuaaliopetuksen yhteinen kehittämis- ja vakiinnuttamissuunnitelma. Työryhmän toiminnan taustalla oli hallituksen tietoyhteiskuntastrategia sekä opetusministeriön Koulutuksen ja tutkimuksen tietoyhteiskuntaohjelma 2004-2008.

 

Vakiinnuttamistyöryhmän raportissa esitetään, että verkko-opetuksen kehittämisessä kysymys on ennen kaikkea pedagogiikan kehittämisestä. Työryhmän visiona on, että jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus saada laadukasta verkko-opetusta osana tutkintoon johtavaa koulutusta. Verkko-opetusta tulisi saada myös muussa koulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä. (Verkko-opetuksen kehittäminen ja vakiinnuttaminen… 2005, 3-10.)