Mitä ovat wikit ja blogit?

<<< Edellinen sivu | Seuraava sivu >>>

Oletko kuullut puhuttavan sosiaalisesta webistä tai social software -käsitteestä? Sosiaalisessa webissä omat tuotokset jaetaan muiden verkon käyttäjien kanssa ja rakennetaan uutta tietoa yhdessä. Paras esimerkki tästä lienee Wikipedia-sanakirja, jota jokainen voi täydentää niin halutessaan. Myös julkisten blogien kirjoittajat pyytävät lukijoiden kommentteja ja täsmennyksiä omiin juttuihinsa -  blogithan elävät aidosti vasta sitten, kun niissä on suoraa vuorovaikutusta kirjoittajan ja lukijoiden välillä.

 

Koulumaailmassa blogeja ja wikiä käytetään vielä aika vähän. Blogit sopivat kuitenkin moneen: opettaja voi tehdä kurssilleen blogin, jonne laittaa tietoja ja linkkejä. Opiskelijat voivat sitten täydentää tietoja. Myös opiskelijat voivat ylläpitää yhteistä oppimispäiväkirjaa blogin avulla. Koska blogi on julkinen, joudutaan myös miettimään käytettyä kieltä ja sisältöjä: mitä kukin kehtaa väittää omaksi ajatuksekseen. Näin ehkä kynnys esittää toisten ajatuksia ominaan kasvaa. Blogeihin voi laittaa yhteenvedot tunnin asioista, ja myös yksittäinen oppilas tai oppilasryhmät voivat tehdä tämän. Kurssin päätteeksi blogista on löydettävissä kaikki kurssin olennaiset asiat, ja ne on helppo sieltä kerrata.

 

Wiki sopii hyvin kurssille, jossa käsitellään yhtä tai useampaa aihepiiriä pitempään. Wikiin opiskelijat voivat rakentaa omantasoisensa tietolaarin, avata termistöä, tuoda itselleen tärkeää tietoa muiden luettavaksi. Esimerkiksi Moodle-oppimissa on wiki-toiminto, joka voidaan ottaa kurssin käyttöön.

 

Tiedon jakaminen ja rakentaminen yhdessä irtaannuttaa opiskelijat ja oppilaatkin oppikirjasta, jolloin jokaisen ei tarvitsekaan enää käyttää samaa kirjaa. Tiedonhaun ja tiedon kriittisen tarkastelun taidot kasvavat. Oppilaiden luokkatilassa olevat roolit voivat sekoittua , kun tuntiaktiivisuus ei enää olekaan ainoa keino näyttää osaamistaan.

 

Hyviä linkkejä: