Mitä verkkokurssi vaatii oppijalta?

<<< Edellinen sivu | Seuraava sivu >>>

1. Varmista oppilaiden ja opiskelijoiden verkkotyöskentelyvalmiudet ja koneenkäyttömahdollisuudet.

 

2. Korosta oppilaan oman aktiivisuuden merkitystä.

 

3. Laadi oppilaille selkeä ohjeistus kurssin aloitussivulle ja kaikki vaadittavat yhteystiedot, josta hän voi saada apua.

 

4. Tukituntien ja lähijaksojen määrä ja ajat pitäisi tietää heti alussa, ja oppijan pitäisi sitoutua niihin.

 

5. Myös oppilaat voivat osallistua kurssin tehtävien ja sisällön tuottamiseen.

 

6. Oppijan pitää noudattaa netikettiä.