Mitä verkkokurssin tekijän pitäisi ottaa huomioon?

<<< Edellinen sivu | Seuraava sivu >>>

1. Tekijänoikeudet:

  • oikeudet omaan materiaaliin
  • kuvien ja tekstilainausten yms. oikeudet
  • kun linkki aukeaa omaan ikkunaan ja uuden linkin osoiterivi on näkyvissä, on linkitys kunnossa.

2. Palkanmaksu ja korvaukset on sovittava etukäteen.

3. Kurssin arviointi kannattaa suunnitella heti alussa ja miettiä tehtävien määrä ja laatu ja tyyppi:

  • Paljonko oppilas tai opiskelija ehtii yhden kurssin aikana?
  • Onko tehtävätyypeissä tarpeeksi vaihtelua, ettei oppilaan tarvitse kirjoittaa monta essee-tyyppistä vastausta yhden kurssin aikana.
  • Osa tehtävistä voi olla myös vaihtoehtoisia tai valinnaisia, jotta asiasta aidosti innostuneilla olisi mahdollisuus näyttää harrastuneisuuttaan ja osaamistaan.

4. Oman työn määrää kannattaa miettiä kurssia suunnitellessaan: paljonko ehtii lukemaan ja korjaamaan oppilaiden tuotoksia.

5. Verkkokurssin tulisi olla selkeästi kurssitarjottimella. Pelkkä kurssitarjotin ei riitä mainostamaan kurssia. Varsinkin alussa tarvitaan opettajan omaa mainostamista.

6. Käy katsomassa muita valmiita verkkokursseja. Kannattaa tehdä yhteistyötä muiden opettajien ja muiden koulujen kanssa.

7. Koulun tasolla kannattaa huomioida oppilaan kokonaistyömäärä. Opiskelijalla ei voi olla kovin monta verkkokurssia kerrallaan, jotta työmäärä olisi opiskelijalle sopiva ja hän jaksaisi ja ehtisi paneutua opiskeluun.

8. Tukitunnit ja lähijaksot ovat tärkeitä. Mieti niiden määrä ja jaksotus. Mieti samalla, miten voit ohjata oppilasta verkossa tai esimerkiksi Skype-yhteyden (http://www.skype.fi/intl/fi/) avulla.  

9. Tee oppilaille selkeät ohjeet, mitä ja miten tehdään sekä milloin palautetaan ja miten arvioidaan.

10. Ensimmäisen version ei tarvitse olla täydellinen, jotta sitä voisi käyttää.

11. Verkkokurssi voi olla myös samalla tehtäväpankki, jota voi käyttää tavallisen kurssin tukena.

12. Verkko-opiskelun aluksi on sovittava netiketti: yhteiset säännöt ja kielelliset koodit, kuten tervehdykset ja allekirjoitukset.

13. Huomaa, että saat laittaa oppilaiden tuotokset tai arvioinnin esille muiden nähtäväksi vain oppilaan omalla luvalla.