Miten verkkokurssilla tuetaan oppijan oppimista?

<<< Edellinen sivu | Seuraava sivu >>>

1. Aluksi oppijan tulisi aktivoida aikaisemmat tietonsa käsiteltävästä asiasta. Hän voi tehdä siitä esim. mind mapin tai kirjoittaa mielestään olennaisimmat asiat ylös. Myös mind mapin tekemiseen on olemassa erilaisia verkkotyökaluja.

 

2. Oppijan ajattelua kannattaa haastaa kysymysten ja vaihtoehtoisten näkökulmien avulla. Yhden näkökulman sijaan voikin esittää useamman ja uuden opeteltavan asian liittäminen oppilaan omaan kokemusmaailmaan tekee asiasta ehkä konkreettisemman ja innostavamman.

 

3. Oppijalla pitää olla mahdollisuus paitsi ilmaista itseään myös saada palautetta ajatuksistaan ja toimistaan. Ajatuksia voidaan ilmaista ja vaihtaa keskustelufoorumeissa ja reaaliaikaisissa chateissa. Oppilaalle voi antaa myös mahdollisuuden verrata omia vastauksiaan hyviin mallivastauksiin.

 

4. Opeteltavaa asioita ja ilmiötä kannattaa esittää tietoa monella eri tavalla, jotka kuitenkin tukevat toinen toistaan. Voit laittaa tekstin oheen kuvan tai kaavion, taulukon, videon, power point –esityksen ym.

 

5. Mahdollista oppilaalle tuki koko oppimisprosessin ajaksi. Tuki voi olla myös ryhmän tukea, se voi olla mahdollisuus verrata omia vastauksiaan mallivastauksiin, vastaamista ajatuksia johdatteleviin kysymyksiin tai itsereflektiota.

 

(Nurmi, S. (2004). Auta aktivoimaan aiempi tietämys. Teoksessa Liisa Ilomäki, (toim.) 2004. Opi ja onnistu verkossa – aihiot avuksi. Opetushallitus. Helsinki: Hakapaino Oy. 56-59.)