Muistilista: Oppimisaihion suunnittelu

<<< Edellinen sivu | Seuraava sivu >>>

Aihion suunnittelu

 • Mihin tavoitteeseen oppilaiden pitäisi päästä?
 • Onko verkossa valmista materiaalia vai pitääkö oppimisaihio tehdä itse?
 • Millaisella tehtävällä tavoitteeseen päästään?
 • Mistä aineksista aihio koostuu?
 • Osaatko lisätä kuvan, videon, äänen, erikoismerkinnät tai muut elementit?
 • Miten matemaattiset merkinnät tehdään?
 • Kuka voisi auttaa?
 • Miten paljon resursseja (aikaa, ohjelmia, apua) sinulla on käytössäsi?
 • Voiko tehtäviä yksinkertaistaa ilman, että tavoitteen saavuttaminen kärsii?
 • Millainen aihion ulkonäkö tukee tehtävän tekemistä? Miten sen luot?
 • Millainen aihion ulkonäkö motivoi tehtävän tekemiseen? Miten sen luot?

Tehtävien tekeminen

 • Millaiset ohjeet tehtävien tekemiseen tarvitaan? Mistä ne löytyvät?
 • Missä verkko-osoitteessa tehtävä sijaitsee? Kuka osoitetta hallinnoi? Kuka sijoittaa tehtävän verkkosivulle tai alustalle? Miten oppilas pääsee sinne? Kuka jakaa salasanoja?
 • Millaista tukea oppilaalle  on tarjolla verkon käytössä ja tehtävän tekemisessä? Onko oppilas opiskellut verkossa ennenkin?
 • Mitä selainta, laitteistoja tai ohjelmia (esim. kuulokkeita tai äänikorttia)  tehtävän tekeminen edellyttää? Onko kaikilla oppilailla tarvittava välineistö käytössään?
 • Miten oppilas saa nopeaa apua vaikeuksissa?
 • Miten kauan oppilaalta kuluu tehtävän tekemiseen? Onko tehtävän tekemisellä määräaika?
 • Millaista tietoa oppilaalla pitää olla, ennen kuin hän voi suorittaa tehtävän? Miten tämä varmistetaan?
 • Miten tehtävässä edetään? Millaisia vaiheita tehtävässä on?  Miten niihin ohjeistetaan?

Vuorovaikutus verkossa

 • Saako oppilas palautetta välillä? Keneltä?
 • Millaista keskinäistä vuorovaikutusta tehtävä edellyttää oppilailta?
 • Miten opettaja kannustaa oppilaita?

Tehtävien arviointi

 • Miten tehtävä palautetaan? Kenelle? Milloin?
 • Miten tehtävä arvioidaan? Mistä oppilas löytää arviointikriteerit?
 • Millaista palautetta oppilaat antoivat tehtävän tekemisestä? Miten sen hyödynnät?

<<< Edellinen sivu | Seuraava sivu >>>