Muistilista: Verkkokurssi

<<< Edellinen sivu | Seuraava sivu >>>

Kurssin suunnitteluVerkko-opetus

 • Mitkä ovat kurssin keskeiset tavoitteet?
 • Millaisilla oppimistehtävillä tavoitteet saavutetaan?
 • Mistä oppilas löytää tavoitteet?
 • Millainen aikataulu ja rakenne kurssilla on?
 • Miten lähiopetus ja itsenäinen oppiminen kannattaa limittää, että kurssin tavoitteet saavutetaan?
 • Millaista oheismateriaalia (kirja, vihko, monisteet?) oppilaat tarvitsevat?
 • Miten rakennat oppilaalle mahdollisuuden  ilmaista keskeneräisiä ajatuksiaan tai esittää kysymyksiä toisille oppijoille tai opettajalle?
 • Miten kurssi ottaa huomioon eritasoiset oppijat?
 • Voiko oppilas asettaa omia tavoitteita?
 • Onko tehtäville vaihtoehtoja?
 • Miten tuet ajattelu- ja oppimisprosessia kurssin aikana? Missä järjestyksessä kurssin oppimistehtävät suoritetaan?
 • Miten mahdollistat oppilaiden välisen vuorovaikutuksen kurssin aikana? Miten tätä arvioidaan?
 • Miten oppilas saa palautetta työskentelystään ja ohjausta tehtävien tekemiseen? Kuka palautteen ja ohjauksen antaa?
 • Miten ohjaat tiedon hankkimiseen?
 • Millaisia metataitoja kurssilla on tarkoitus oppia? Miten tuet niiden oppimista? Miten niitä arvioidaan?
 • Millaisia tekijänoikeuksia kurssin materiaaleihin liittyy? Onko myös kuvilla julkaisulupa?
 • Millainen kurssin ulkonäkö  ja ohjeistus tukee tehtävien tekemistä?
 • Millainen  kurssin ulkonäkö  ja ohjeistus motivoivat oppijaa?

Kurssin aloitus

 • Miten ohjeistat oppilaat kurssilla tarvittavien oppimisalustojen, laitteiden tai ohjelmien käyttöön?
 • Miten tutustutat kurssilaiset toisiinsa?
 • Miten aktivoit oppilaan kurssin alussa?
 • Miten otat huomioon opiskelijan aikaisemmat opinnot ja tiedot?
 • Miten ohjeistat alussa oppilaan kurssin suorittamiseen ja tehtävien tekemiseen?
 • Miten oppilas saa tiedon aikataulusta ja tehtävistä?

Ohjaus kurssin aikana

 • Miten ohjaat oppijaa ongelmatilanteissa?
 • Miten oppijat ohjaavat toisiaan?
 • Miten pidät huolen siitä, että kaikki kurssilaiset pysyvät aikataulussa?

Kurssin päättyessä

 • Miten kauan kurssin tekemiseen kului? Voiko kurssin pitää uudelleen?
 • Miten kukin tehtävä ja koko kurssi arvioidaan? Mistä arviointikriteerit löytyvät?
 • Voiko oppilas itse arvioida itseään ja työskentelyään?
 • Voiko oppilas antaa palautetta kurssista?
 • Miten kurssin tekemiseen ja ohjaamiseen käyttämäsi aika ja oppimistulokset vastasivat toisiaan?
 • Miten tekniikka toimi?

<<< Edellinen sivu | Seuraava sivu >>>