Verkko-opetus voi olla ohjattua opetusta, itseopiskelua tai monimuoto-opetusta

<<< Edellinen sivu | Seuraava sivu >>>

  • Ohjatussa verkko-opetuksessa opetus tapahtuu yhteisöllisesti. Opettaja ja oppilaat ovat keskenään aktiivisessa vuorovaikutuksessa. Oppimistehtävät voivat olla luonteeltaan yksilö-, pari- tai ryhmätöitä. Keskinäinen yhteydenpito tapahtuu kurssin yhteisillä keskustelukanavilla tai video- tai audioneuvotteluissa. Oppijalla on opettajan tuki saatavilla koko ajan.
  • Itseopiskeluaineistoon perustuvassa verkko-opiskelussa opiskelija voi verkossa olevien materiaalien avulla suorittaa ja ratkoa erilaisia tehtäviä, eikä hän välttämättä ole yhteydessä muihin samaa verkkomateriaalia käyttäviin opiskelijoihin. Opettajan tukea ei ole saatavana koko ajan.
  • Verkko-opetus varsinkin lukiossa on useimmiten monimuoto-opetusta tai sulautettua opetusta (blended learning). Silloin opiskelu tapahtuu sekä koko ryhmän kontaktiopetuksessa että itsenäisesti verkossa.  Verkkotehtävät vaihtelevat yksilötehtävien, paritehtävien ja ryhmätehtävien välillä. Samanaikaisesti käytössä voi olla useita medioita.

Jos koulun tietotekninen varustelu antaa myöten, voidaan opetuksessa hyödyntää myös nk. mobiilioppimista: oppilaat voivat esimerkiksi kenttäretkellä ottaa valokuvia kasveista, kirjoittaa luontohavaintonsa muistiin ja lähettää kaikki tiedot suoraan paikan päältä vaikka koulun kotisivulle.