Vihjeitä matemaattisten aineiden opetukseen

<<< Edellinen sivu | Seuraava sivu >>>

  • Selvitä  käytetyn opiskelualustan mahdollisuudet matemaattisten merkkien kirjoittamiseen
  • Verkko-opetus ei korvaa matematiikassa omaa harjoittelua paperilla ja kynällä ainakaan pakollisilla kursseilla. Mieti, kannattaako kurssilla käyttää myös vihkoa.
  • Mieti eriyttämisen tarvetta. Onko eriyttämiseen mahdollisuutta?
  • Lisäarvona voisi olla mallintaminen ja ajankohtaisuus ja/tai soveltaminen
  • Kannattaa hyödyntää verkon valmiita matemaattisen mallintamisen mahdollisuuksia, kuten Java-Appleteja
  • Kannattaa myös hyödyntää verkon valmiita tilastoja ym. ajankohtaista materiaalia
  • Verkko-opetus ei korvaa fysiikassa ja kemiassa oppilastöitä.
  • Käytännön sovelluksista voi löytyä syventävää ja kiinnostavaa sekä ajankohtaista materiaalia, joka myös motivoi oppilaita.
  • Mieti, pitääkö heikoille ja taitaville olla erilainen lähdemateriaali.