Ohjatun harjoittelun arviointi

OH_kuva4.jpg

Yliopistojen harjoittelukoulut keräävät tänäkin lukuvuonna aikaisempien vuosien tapaan arviointitietoa ohjatun harjoittelun järjestämisestä valtakunnallisella verkko-opiskelijakyselyllä.

TAVOITE on, että kyselyyn vastaavat KAIKKI syventävän harjoittelunsa suorittaneet opiskelijat sekä aineen- että luokanopettajakoulutuksessa. Jokaisessa yksikössä on jo vakiintuneet keinot, miten opiskelijat tavoitetaan. Lomakkeesta on laadittu myös ruotsinkielinen rinnakkaislomake.

HUOM!

Lisätietoja saa tarvittaessa projektivastaavalta.