Opetusmateriaalit

Materiaalia opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hyödynnä valokuvia, tehtäväkortteja ja työskentelyideoita omassa opetuksessasi!


"Opettajat auttavat ratkomaan ongelmia, joita meillä ei olisi ilman heitä." - tuntematon -