Aivoriihi

Aivoriihet (engl. brainstorming)

Tämän menetelmän perusajatuksena on tuottaa pienryhmissä ideoita, ajatuksia, tietoa. Osanottajamäärä voi vaihdella 3- 8 oppilasta, mutta suositeltavaa on käyttää esim. neljän oppilaan pienryhmää. Menetelmän keskeiset periaatteet ovat: aivoriihi.jpg

  • Kaikki esiintulevat ideat kirjataan
  • Kritiikkiä ei esitetä
  • Lennokkaat ja hullut ideat toivottavia
  • Parannellaan ja yhdistellään toisten ideoita
  • Toisto on sallittua

Aivoriihen merkitys perustuu myös siihen, että sen avulla voidaan lisätä ryhmän jäsenten yhteenkuuluvuutta, ongelma ja sen mahdollinen ratkaisu koetaan yhteiseksi, mikä aikanaan helpottaa ratkaisuun sitoutumista. Tarkoitus on tuottaa paljon ideoita, joista myöhemmin seulotaan käyttökelpoisimmat. Aivoriihimenetelmää voidaan käyttää mm. prosessi- ja luovassa kirjoittamisessa, eri mielipiteitä tai tietoa kerättäessä jne. Aivoriihen sujuvuutta voidaan ylläpitää mm. seuraavilla tavoilla:

  • Aivoriihen aikana ei väitellä tai kritisoida toisten oppilaiden ehdotuksia, vaan asioista voidaan keskustella tulosten koonnan aikanä
  • Puheenvuoron kierrättäminen, jolloin puheliaammat oppilaat eivät pääse dominoimaan toisten oppilaiden mielipiteitä
  • Henkilökohtainen analogia, kuvittele olevasi ongelman henkilö tai esine
  • Lisäinformaation hakeminen, jos ryhmä tuntee tarvitsevansa lisäinformaatiota, sovitaan mitä, kuka, mistä ja milloin hakee