Oppilashuolto ja oppimisen tuki

Tästä sivuston osiosta löydät tietoa oppilashuollosta sekä oppilaan tuesta.

Sivuosio, jolla olet on täydentymässä lähiviikkojen aikana erityisesti oppimisen tuen osalta. Osio jakautuu navigaatiossa kahteen erilliseen osuuteen, eli vasemmasta reunasta löytyy erikseen Oppilashuolto sekä Oppimisen tuki.

Uusi 1.8.2014 voimaan tullut oppilashuollon lainsäädäntö toi muutoksia myös oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämistä koskeviin säännöksiin (PoL 16 a § ja 17 §, 30.12.2013/1288). Uusi lainsäädäntö erottaa toisistaan oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa säädetyn yksilökohtaisen oppilashuollon ja perusopetuslaissa säädetyn oppimisen ja koulunkäynnin tuen.

Oppilashuoltolain mukainen yksilökohtainen opiskeluhuolto ja perusopetuslain mukainen oppimisen ja koulunkäynnin tuki eroavat oikeudellisesti toisistaan. Molemmissa lähtökohtana on yhteistyö ja vuorovaikutus oppilaan ja huoltajan kanssa. Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu kuitenkin aina vapaaehtoisuuteen; kun taas oppimisen ja koulunkäynnin tuki ei edellytä oppilaan tai huoltajan suostumusta.

lähde: OPH (http://www.oph.fi/)