Oppilashuolto ja oppimisen tuki

Tästä sivuston osiosta löydät tietoa oppilashuollosta sekä oppilaan tuesta.

Tämän sivuston osio oppilashuolto ja oppimisen tuki jakautuu kolmeen osaan; oppilashuoltoon sekä oppimisen tukeen peruskoulussa ja oppimisen ja opiskelun tukeen lukiossa. Vasemman reunan navigaatiosta löydät erikseen Oppilashuolto alasivut.

Uusi 1.8.2014 voimaan tullut oppilashuollon lainsäädäntö toi muutoksia myös oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämistä koskeviin säännöksiin (PoL 16 a § ja 17 §, 30.12.2013/1288). Uusi lainsäädäntö erottaa toisistaan oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa säädetyn yksilökohtaisen oppilashuollon ja perusopetuslaissa säädetyn oppimisen ja koulunkäynnin tuen.

Oppilashuoltolain mukainen yksilökohtainen opiskeluhuolto ja perusopetuslain mukainen oppimisen ja koulunkäynnin tuki eroavat oikeudellisesti toisistaan. Molemmissa lähtökohtana on yhteistyö ja vuorovaikutus oppilaan ja huoltajan kanssa. Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu kuitenkin aina vapaaehtoisuuteen; kun taas oppimisen ja koulunkäynnin tuki ei edellytä oppilaan tai huoltajan suostumusta.

lähde: OPH (http://www.oph.fi/)